TH&L Systems

Isotech

Isotech

Firma Isotech ponúka blokové piecky, pevné body, etalónovú termočlánky, čierna telesá, miešané kúpele, etalónovú odporové teplomery, kalibrátory s kovovým blokom a miešanú kúpeľov, kyvety, prepínače meracích miest, platinové teplomery, kalibračné terče.

Viac informácií o produktoch firmy Isotech nájdete v našom online katalógu.

Stránky výrobce:

http://www.isotech.co.uk

Katalógy na stiahnutie

Videa

Isotech ISOCAL-6

Metal Block Bath

Isotech milliK Tour

Isotech milliK Data Display Views

Isotech milliK - The Settings Window

Isotech millik - The Instrument Window

Using Isotech Dry Blocks to Test Thermostats

Isotech Temperature Controllers

Isotech Temperature Indicators

Isotech ISOCAL-6: Stirred Liquid Bath

Isotech ISOCAL-6: Stirred Ice/Water Bath

Isotech ISOCAL-6: Black Body Source

Isotech ISOCAL-6: Surface Sensor Calibrator

Isotech ISOCAL-6: ITS-90 Fixed Point Apparatus