TH&L Systems

TH&L SYSTEMS

Firma TH&L Systems vznikla roku 1995 ako špecializovaná spoločnosť v oblasti meracej techniky pre metrológiu, špecializovaná na český a slovenský trh. Ponúkame služby obchodného charakteru, ale aj školenia a konzultácie pre práce s technikou, ktorú dodávame. Naším hlavným cieľom je zvyšovanie presnosti meraní na úrovni primárnej i sekundárnej etalonáže, ako aj na úrovni priemyselných aplikácií. Hlavným zameraním našej spoločnosti je meraníe teplotných veličín, elektrických veličín tlaku a optiky.
Dodávame jednotlivé prístroje i kompletné kalibračné laboratórium vrátane nami vyvíjaných softvérov pre celkovú automatizáciu.
Všetky nami importované výrobky sú vždy testované v našom laboratóriu pre zabezpečenie maximálneho servisu pre našich zákazníkov.

Administrativa
Administratíva
Školicí místnost
Školiacia miestnosť
Administrativa
Administratíva
Kalibrační, testovací laboratoř
Kalibračné, testovacie laboratórium