TH&L Systems

TH&L SYSTEMS - meracia technika a kalibračná technika

Firma TH&L Systems sa zaoberá obchodnou činnosťou v oblasti meracej techniky a kalibračnej techniky a vývojom meracieho softvéru. V našej ponuke sú napríklad systémy pre kalibráciu sklenených, odporových teplomerov a termočlánkov, etalónové teplomery, kapalinové termostaty, kalibračné, technologické, muflovacie pece a piecky, digitálné multimetre, generátory, čítače, multikanálové prepínače meracích miest, datalogery a zapisovače teplôt, odporové teplomery a teplotné čidlá, termočlánky, odporové dekády a normály, mikroohmetre, miliohmmetre, laboratórne monochromátory, prenosné spektrorádiometre a veľa ďalších výrobkov.

Meracia technika a kalibračná technika od TH&L SYSTEMS

Ponúkame

 • Systémy pre kalibráciu sklenených, odporových teplomerov a termočlánkov
 • Pevné body Medzinárodnej teplotnej stupnice ITS-90
 • Etalónové teplomery s presnosťou 0,01 °C až 0,02 mK
 • Kapalinové termostaty pre kalibráciu sklenených, odporových teplomerov a termočlánkov
 • Kalibračné pece v rozsahu teplôt do 1800 °C
 • Kalibračné piecky v rozsahu teplôt -45 °C až 1200 °C
 • Technologické pece
 • Špeciálne typy pecí
 • Muflové pece
 • Sterilizátory
 • Vákuové pece
 • Termočlánkové kalibrátory / simulátory
 • Digitálne multimetre, generátory, čítače
 • Multikanálové prepínače meracích miest
 • Ručné elektronické teplomery
 • Systémy pre kalibráciu párov čidiel meračov tepla
 • Softvér pre kalibráciu teplomerov
 • Datalogery a zapisovače teplôt
 • Odporové teplomery a teplotné čidlá
 • Termočlánky
 • Špeciálne typy teplomerov
 • Náplne do termostatov
 • Tlakové kalibrátory
 • Procesné kalibrátory
 • Odporové dekády
 • Odporové normály
 • Mikroohmmetre, miliohmmetre
 • Technológie presných optických meraní
 • Laboratórne monochromátory
 • Prenosné spektrorádiometre pre UV oblasť spektra
 • Vybavení laboratórií "na kľúč"
 • Výpočtová technika a softvér
 • Poradenská činnosť
 • Príprava laboratórií k akreditácii
 • Kalibrácie u zahraničných i českých renomovaných spoločností
 • Iné produkty súvisejúce s kalibráciou metrologických veličín

Meracia technika je väčšinou dodaná priamo z ČR a SK a ihneď skladom.

Meracia technika a kalibračná technika od TH&L systems